حضور شرکت دانش بنیان آریاسا در چهاردهمین نمایشگاه بین الملی کشاورزی، ماشین آلات، نهاده ها، آبیاری - شیراز

شرکت دانش بنیان آریاسا در چهاردهمین نمایشگاه بین الملی شیراز که از 4 لغایت 7 اردیبهشت ماه 1397 برگزار می شود حضور خواهد داشت. مقدم شما را در این نمایشگاه گرامی خواهیم داشت.