همکاران علمی

در حال همکاری در پروژهای تحقیقاتی در زمینه ­های انرژی، بیوسوخت­ها و تولید ماشین های نوین کشاورزی با اساتید ذیل هستیم:


پروفسور اومبرتو دسیدری دکتر مارکو آنتونلی
ریاست دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزا ایتالیا عضو هیئت علمی دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزا ایتالیا
دکتر فدریکا بارونتینی دکتر آندره آ بیکولی
عضو هیئت علمی دپارتمان عمران و مهندسی صنعتی دانشگاه پیزا ایتالیا عضو هیئت علمی دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی سیستم دانشگاه پیزا ایتالیا